CV Oene Dijk

ERVARING

september 2007 – heden | Docent Academie van Bouwkunst, Amsterdam

_DSC9020_Profielfoto_Oene_juli_2012_copy_zw-wTaken en verantwoordelijkheden:

 1. Coördinatie en Verzorgen van het vak Tekstanalyse aan eerstejaarsstudenten
  • algemene coördinatie (vastleggen docenten, praktische en logistieke begeleiding studenten
  • verzorgen werkcolleges; bespreken en analyseren diverse teksten
  • begeleiden en beoordelen van schrijfopdrachten en presentaties
  • verzorgen hoorcolleges
  • verzorgen tentoonstellingsbezoeken
 2. Coördinator Buitenland Excursie eerstejaarsstudenten
  • begeleiden studenten in verzorging programma buitenland excursie
  • algemene coördinatie buitenland excursie
 3. Coördinatie en Verzorgen van het vak Leesbevordering/Representatie architectuur/stedenbouw in de kunsten aan tweedejaarsstudenten
  • algemene coördinatie (vastleggen docenten, praktische en logistieke begeleiding studenten
  • verzorgen hoorcolleges
  • begeleiden werkgroepen (debatteren over gelezen teksten)
 4. Coördinator Binnenland Excursie (Holland Tour) eerstejaarsstudenten
  • begeleiden studenten in verzorging programma binnenland excursie
  • algemene coördinatie binnenland excursie

september 2009 – heden | Docent Academie van Bouwkunst, Groningen

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Verzorgen van het vak Geschiedenis van Stedenbouw en Landschapsarchitectuur aan eerstejaarsstudenten
  • geven van hoorcolleges Geschiedenis van Stedenbouw en Landschapsarchitectuur
  • bespreken en analyseren diverse teksten
  • begeleiden en beoordelen van (schrijf-)opdrachten en afleggen tentamen
 2. Coördinator Binnenland Excursie eerstejaarsstudenten
  • begeleiden studenten in verzorging programma binnenland excursie
  • algemene coördinatie binnenland excursie
 3. Verzorgen van het vak Ontwerp en Idee Ontwerp- en architectuurtheorie aan eerstejaars en tweedejaarsstudenten
  • geven van hoorcolleges Ontwerp- en architectuurtheorie
  • bespreken en analyseren diverse teksten
  • begeleiden en beoordelen van (schrijf-)opdrachten en afleggen tentamen

september 2011 – heden | Docent Academie van Bouwkunst, Tilburg

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Verzorgen van het vak Geschiedenis van Architectuur aan eerstejaarsstudenten en tweedejaarsstudenten
  • geven van hoorcolleges Geschiedenis van Architectuur
  • bespreken en analyseren diverse teksten
  • begeleiden en beoordelen van (schrijf-)opdrachten en afleggen tentamen
 2. Coördinator Buitenland Excursie eerstejaarsstudenten
  • begeleiden studenten in verzorging programma buitenland excursie
  • algemene coördinatie buitenland excursie

september 2012 – heden | Kenniskring voor het lectoraat Openbare Ruimte aan de Gerrit Rietveld Academie

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Onderzoek voor en deelneming aan de Kenniskring voor het lectoraat Openbare Ruimte aan de Gerrit Rietveld Academie
  • onderzoek naar de openbare ruimte
  • publicatie onderzoek

VERDERE WERKERVARING ONDERWIJS

september 2011 – september 2012 | Coördinator Bachelor Architectonische Vormgeving Gerrit Rietveld Academie

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Algemene coördinatie (in nauwe samenwerking met mede coördinator Henri Snel) van de afdeling Architectonische Vormgeving aan de Gerrit Rietveld Academie

november 2009 – september 2012 | Docent Bachelor Architectonische Vormgeving Gerrit Rietveld Academie en Master Interieurarchitectuur Sandberg Instituut, beide te Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Verzorgen van scriptiebegeleiding voor het vak Architectonische Vormgeving aan de derdejaars studenten Architectuur Gerrit Rietveld Academie
  • begeleiding studenten in schrijven scriptie
  • beoordeling scriptie
 2. Verzorgen van het vak Geschiedenis en theorie van de Architectuur voor het vak Architectonische Vormgeving aan eerste en tweedejaarsstudenten Architectuur Gerrit Rietveld Academie
  • verzorgen hoorcolleges
  • begeleiden en beoordelen van schrijfopdrachten en presentaties
 3. Verzorgen van het vak Geschiedenis en theorie van de (Interieur-) Architectuur aan eerstejaarsstudenten Interieurarchitectuur Sandberg Instituut
  • verzorgen hoorcolleges
  • begeleiden en beoordelen van schrijfopdrachten en presentaties
 4. Opzetten nieuwe Master Interieurarchitectuur Rietveld Academie (januari 2010- juni 2011)
  • schrijven teksten ten behoeve van aanvraag nieuwe Master Interieurarchitectuur
  • hulp coördinatie nieuwe Master Interieurarchitectuur

november 2010 – september 2012 | diverse activiteiten, Bachelor Gerrit Rietveld Academie

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Verzorgen van scriptiebegeleiding voor het vak Mode/Fashion Design aan de derdejaars studenten Mode/Fashion Design Gerrit Rietveld Academie
  • begeleiding studenten in schrijven scriptie
  • beoordeling scriptie
 2. Verzorgen van het vak theorie voor het vak Textiel aan eerste en tweedejaarsstudenten Textiel Gerrit RietveldAcademie
  • verzorgen hoorcolleges
  • begeleiden en beoordelen van schrijfopdrachten en presentaties

VERDERE WERKERVARING

oktober 2012 – september 2013 | Coördinator Internationaal onderwijsproject EMILA, Amsterdamse Hogeschool voor de kunsten, (afdeling Academie van Bouwkunst)

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Organisatie
  • het administratief en financieel beheer van een internationaal onderwijsproject
  • dossiervorming van het project
  • het voeren van het secretariaat van de werkgroep
  • het aanspreekpunt voor alle informatieverzoeken over de European Master of Landscape Architecture
  • contactpersoon studenten
  • werving studenten
  • ondersteuning organisatie onderwijsactiviteiten
 2. Onderwijs
  • het ontwikkelen van onderwijsmodule e-learning
  • ondersteuning implementatie van onderwijsmodule e-learning
  • ondersteuning bij vastleggen inhoud van onderwijsmodule e-learning (lezingen, interviews, etc.)
  • ondersteuning onderwijsactiviteiten summerschool; excursie Normandië

juni 2008 – oktober 2010 | Projectleider/Coördinator Publiciteit, Acquisitie en Onderzoek bij Urhahn Urban Design, Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Publiciteit
  • opstellen en uitwerken communicatieplannen en perscampagnes
  • verspreiden van bureaufilosofie t.b.v. lezingen, symposia, onderwijs, etc.
  • verzorgen en verspreiden persberichten
  • hoofd- en eindredactie website
  • redigeren en schrijven van tekstbijdragen, voor diverse publicaties voor zowel vakbladen, en bijdragen aan publicaties, jaarboeken, etc.
  • samenstellen van projectdocumentatie
  • leggen en onderhouden van perscontacten, zowel nationaal als internationaal
  • verzorgen van rondleidingen bij (gerealiseerde) projecten
  • begeleiden van vormgever
  • onderhouden van beeldbank: beeldselectie, categorisering, ontsluiting en archivering
 2. Acquisitie
  • leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers, zoals overheden, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars, etc.
  • verzorgen van indienen Europese Aanbestedingen, tenders, prijsvragen, etc.
  • verzorgen van lezingen
  • projectbezoek voor (potentiële) opdrachtgevers
  • verzorgen en begeleiding van (buitenlandse) excursies
  • subsidieaanvragen, zoals Stimuleringsfonds voor Architectuur, Fonds Beeldende Kunst
 3. Onderzoek
  • literatuur- en veldonderzoek t.b.v. de bureaufilosofie t.a.v. de thema’s Spontane Stad, Port and
   City, Stedelijke Vernieuwing, etc.
  • publicatie De Spontane Stad, november 2010

mei 2007 – mei 2008 | Programmeur Platformactiviteiten Nederlands Architectuur Instituut, Hoofdredacteur Architectuurbulletin en Coördinator Vriendenvereniging NAi

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Programmeren Platformactiviteiten (Lezingen en debattenprogramma), o.a.
  • organisatie van lezingen, debatten, symposia, etc.
  • opstellen project- en beleidsplannen
  • inhoudelijke programmering: vaststellen thema’s, onderwerpen
  • selectie en scouting nationale en internationale sprekers
  • gastheerschap voor zowel nationale als internationale sprekers
  • onderhouden externe contacten betrokken partijen
  • schrijven en redigeren van teksten ten behoeve van platformactiviteiten, o.a. webteksten, brochureteksten, persberichten
  • verantwoordelijk voor opstellen en verzorgen begroting en budgetbeheer
  • aansturen team van inhoudelijke en productionele medewerkers
  • verzorgen evaluatie en dossiers
  • bijdrage uitvoering overige presentatieprojecten (o.a. tentoonstellingen)
 2. Hoofdredacteur Architectuurbulletin, o.a.
  • organisatie van publicatie tijdschrift (verschijning: tweemaal per jaar)
  • coördinatie en bepalen inhoud, selectie van artikelen en auteurs
  • redigeren teksten
  • schrijven van begeleidende teksten, voorwoorden, etc.
  • organisatie van redactieraad, voorzitten redactiebijeenkomsten
  • begeleiden van auteurs, vormgever, drukker, uitgever, etc.
  • opstellen van begroting en budgetbeheer
  • coördinatie secretariaat Architectuurbulletin
 3. Coördinator Vriendenvereniging NAi, o.a.
  • organisatie van contacten met en activiteiten van de VVNAi
  • verzorgen communicatie: schrijven en redigeren van teksten ten behoeve van VVNAi activiteiten, o.a. webteksten, brochureteksten, persberichten
  • ondersteuning bestuur (dagelijks, algemeen en leden VVNAi)
  • onderhouden contacten met diverse VVNAi commissies, zoals lezingen- en excursie commissie
  • organisatie activiteiten VVNAi, zoals lezingen, previews tentoonstellingen, excursies, etc.
  • coördinatie secretariaat en ledenadministratie VVNAi
  • werving nieuwe leden
  • aansturen vrijwilligers VVNAi

april 2006 – november 2007 | Projectleider Communicatie en Organisatie Activiteiten Atelier Zuidvleugel Den Haag

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Communicatie: intern en extern, o.a.
  • verzorgen van algemene communicatie en communicatie rondom verschillende projecten d.m.v. het schrijven van persberichten, onderhouden contacten met de pers, etc.
  • opstellen communicatieplan
  • uitvoeren communicatieplan
  • hoofdredactie website
  • hoofdredactie nieuwsbrief
  • begeleiden publicaties, o.a. Ruimte en Lijn, 93 Hollandse Pracht
  • begeleiden van vormgevers en webprogrammeurs
  • verzorgen van presentaties
  • leggen en onderhouden contacten met vertegenwoordigers van verschillende overheden, vanuit de vakwereld, vanuit het bedrijfsleven, etc. zowel nationaal als internationaal
 2. Organisatie activiteiten, o.a. lezingen, debatten
  • organisatie van lezingen, debatten, symposia, etc.
  • organisatie van workshops, ontwerperoverleg
  • organisatie van excursies
 3. Bijzondere projecten, o.a.
  • Panorama Zuidvleugel, i.s.m. Kunstgebouw en SKOR en de KABK Den Haag; een kunstproject waarbij acht (inter-)nationale kunstenaars en zes kunststudenten gevraagd zijn hun visie op het landschap en de identiteit van de Zuidvleugel te geven
  • Slot Manifestatie Zuidvleugel; tweedaags evenement in o.a. het NAi en De Lakenhal, Leiden

maart 2004 – maart 2006 | Coördinator Publiciteit, Acquisitie en Onderzoek bij Tangram Architekten, Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Publiciteit
  • verspreiden van bureaufilosofie t.b.v. lezingen, symposia, onderwijs
  • samenstellen van projectdocumentatie
  • leggen en onderhouden van perscontacten, zowel nationaal als internationaal
  • verzorgen van rondleidingen bij (gerealiseerde) projecten
  • vernieuwen van website
  • hoofdredactie website
  • redigeren en schrijven van tekstbijdragen
  • beeldselectie
  • begeleiden van vormgever
  • vernieuwen van huisstijl: begeleiden van vormgever
  • onderhouden van beeldbank: beeldselectie, categorisering, ontsluiting en archivering
 2. Acquisitie
  • leggen en onderhouden van contacten met (potentiële) opdrachtgevers, zoals overheden
  • verzorgen van Powerpoint-presentaties
  • projectbezoek voor (potentiële) opdrachtgevers
  • subsidieaanvragen, zoals Stimuleringsfonds voor Architectuur, Fonds Beeldende Kunst
  • samenstellen van documentatie t.b.v. Europese aanbestedingen
 3. Onderzoek
  • thema ‘Verdichting’ en thema ‘Duurzaam bouwen’
  • voorbereiden van publicatie over thema ‘Verdichting’
  • bijhouden van vakliteratuur / up to date houden van bibliotheek

januari 2000 – februari 2004 | Projectmedewerker bij S@M, stedebouw & architectuurmanagement, Amsterdam

Taken en verantwoordelijkheden:

 1. Studiereizen
  • organisatie en uitvoering van studiereizen naar binnen- en buitenlandse bestemmingen, zoals
   Londen, Madrid, Kopenhagen, Milaan / Turijn, Sevilla, Rotterdam, Almere
  • samenstellen programma, reisbegeleiding en rondleidingen
  • samenstellen en redactie architectuurreisgidsen
  • opstelling en bewaking planning en budgetten
 2. Tentoonstellingen
  • organisatie en uitvoering van o.a. de tentoonstellingen Remaking.NL, Big Project, Nieuwbouw
   UvA-bibliotheek, Poldermodellen (Nieuwbouw UvA Faculteit Wis- & Natuurkunde)
  • redactie catalogi en tentoonstellingsteksten
  • verzorgen van publiciteit
  • opstelling en bewaking planning en budgetten
  • opbouw tentoonstellingen
 3. Lezingen
  • organisatie van lezingen, zoals Megacitieslezing
  • verzorgen van publiciteit
  • sponsorbijeenkomsten
  • redactie van publicaties
  • opstelling en bewaking planning en budgetten
  • subsidieaanvragen
 4. Architectuurbeleid
  • organisatie van nationale en internationale projecten, zoals Panorama Duitsland
  • reisbegeleiding
  • samenstellen van brochures
  • opstelling en bewaking planning en budgetten
 5. Communicatiebeleid Grote Projecten Rijksoverheid:
  • redactie nieuwsbrieven
  • perscontacten.
 6. Onderzoeken op diverse gebieden (o.a. Proeftuin Twente – culturele identiteit, Onderzoek Jaren 70
  Woonwijken)

  • literatuuronderzoek
  • samenstelling en redactie brochure.
 7. Secretariële werkzaamheden zoals verslaglegging vergaderingen, opstelling contracten, facturering

OVERIGE ACTIVITEITEN

2009 – heden
Tekstbijdragen voor tijdschriften en websites, o.a. Archined, Architectuur-Lokaal

2002 – 2003
ARCAM Projectbeschrijvingen architectuur voor website

1996 – 1999
Uitzendwerk (telefonische marketing, archivering) en horeca

1990 – 1995*
Hoofdredacteurschap AKT (tijdschrift vakgroep Kunst- en Architectuurgeschiedenis)
Redacteur PORUM (tijdschrift voor populaire cultuur)
Programmering en publiciteit VERA Zienema
Programmering en publiciteit USVA
Video Cursus Regie en montage USVA Video
Bestuursfuncties bij Faculteitsraad Kunst- en Architectuurgeschiedenis en Faculteitsraad Nederlands

*deze activiteiten gedurende studies in Groningen

OPLEIDINGEN

1990 – 1995
Kunst- en Architectuurgeschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen

1988 – 1990
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Rijksuniversiteit Groningen

1986 – 1988
Psychologie, Rijksuniversiteit Groningen